Tag Archives: Filter Bag

ข้อดีของการใช้ “Filter Bag” ในการกำจัดฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศ

“Filter Bag” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี “Filter Bag” มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นทางเลือกที่นิยมใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี้ ประสิทธิภาพในการกรองสูง “Filter Bag” มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศสูงมาก โดยสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.1 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าขนาดของฝุ่นละอองทั่วไปที่มีขนาดประมาณ 1-100 ไมครอน “Filter Bag” สามารถกรองฝุ่นละอองและสารมลพิษได้หลากหลายชนิด เช่น ฝุ่นละอองของแข็ง ควัน ละอองน้ำมัน และไอระเหยของสารเคมี โดยมีประสิทธิภาพการกรองโดยทั่วไปอยู่ที่ 99% หรือสูงกว่า ขึ้นอยู่กับชนิดของ “Filter Bag” ที่ใช้และสภาวะการใช้งาน การบำรุงรักษาและการใช้งานง่าย “Filter Bag” มีการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย โดยส่วนประกอบหลักของ “Filter Bag” ได้แก่ ถุงกรอง ซึ่งทำจากวัสดุที่มีรูพรุนขนาดเล็กและมีพื้นที่ผิวสูง เพื่อดักจับฝุ่นละอองและสารมลพิษ และโครงสร้างที่ใช้ในการยึดถุงกรอง การเปลี่ยนถุงกรองเมื่อหมดอายุการใช้งานสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องหยุดระบบการผลิต นอกจากนี้ “Filter Bag” ยังมีระบบการทำความสะอาดถุงกรองอัตโนมัติ เช่น […]

วิธีการเลือก “Filter Bag” ให้เหมาะสมกับประเภทของฝุ่นและสารเคมีในกระบวนการผลิต

“Filter Bag” หรือ Bag house เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยอาศัยหลักการของการกรองผ่านวัสดุพรุนที่มีรูพรุนขนาดเล็ก เพื่อดักจับอนุภาคของฝุ่นและสารมลพิษไว้ภายใน “Filter Bag” ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบ “Filter Bag” ซึ่งการเลือก “Filter Bag” ที่เหมาะสมกับประเภทของฝุ่นและสารเคมีในกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบ “Filter Bag” มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การพิจารณาขนาดของฝุ่นละออง ขนาดของฝุ่นละอองเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก “Filter Bag” ที่เหมาะสม โดยทั่วไป ฝุ่นละอองสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (0.1-1 ไมครอน) ฝุ่นละอองขนาดกลาง (1-10 ไมครอน) และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (มากกว่า 10 ไมครอน) ฝุ่นละอองขนาดเล็กมักเป็นฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้หรือปฏิกิริยาเคมี ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่มักเกิดจากการบดย่อยหรือการขนถ่ายวัสดุ การเลือก “Filter Bag” ที่มีขนาดรูพรุนเล็กกว่าขนาดของฝุ่นละอองจะช่วยให้สามารถกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากเลือกใช้ “Filter Bag” ที่มีขนาดรูพรุนเล็กเกินไปก็อาจทำให้เกิดการอุดตันและความดันตกในระบบสูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องเลือกขนาดรูพรุนที่เหมาะสมกับขนาดของฝุ่นละอองในกระบวนการผลิต การพิจารณาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของฝุ่นและสารเคมี คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของฝุ่นและสารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเลือก “Filter […]