FRP TANK  ถังไฟเบอร์กลาส

FRP TANK ถังไฟเบอร์กลาส

FRP TANK  ถังไฟเบอร์กลาส

FRP TANK หมายถึง “Fiber Reinforced Plastic Tank” ซึ่งเป็นถังที่ผลิตด้วยวัสดุพลาสติกที่เสริมด้วยเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อสารเคมี สามารถพบ FRP TANK ในการใช้งานในหลายๆ สถานที่ เช่น โรงงานเคมี, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานบำบัดน้ำเสีย, หรือโรงงานบำบัดน้ำประปา เพื่อเก็บหรือเก็บของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ, สารเคมี, น้ำยาง, และอื่นๆ โดย FRP TANK มีลักษณะดังนี้:

 1. รูปทรง: FRP TANK สามารถผลิตได้ตามความต้องการของแต่ละการใช้งาน เช่น ทรงกระบอก, ทรงกลม, ทรงสี่เหลี่ยม, หรือทรงอื่นๆ โดยการเลือกทรงของ FRP TANK จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อกำหนดของโครงการนั้นๆ
 2. มาตรฐาน: มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและผลิต FRP TANK สามารถแตกต่างกันไปตามระบบและข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม แต่บางมาตรฐานที่นิยมใช้สำหรับ FRP TANK ได้แก่ ASME RTP-1 (สำหรับท่อและถัง FRP), ASTM D4097 (สำหรับถัง FRP ขนาดใหญ่), และ BS 4994 (สำหรับถังเหลี่ยม)

FRP TANK หมายถึง “Fiber Reinforced Plastic Tank” ซึ่งเป็นถังที่ผลิตด้วยวัสดุพลาสติกที่เสริมด้วยเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อสารเคมี สามารถพบ FRP TANK ในการใช้งานในหลายๆ สถานที่ เช่น โรงงานเคมี, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานบำบัดน้ำเสีย, หรือโรงงานบำบัดน้ำประปา เพื่อเก็บหรือเก็บของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ, สารเคมี, น้ำยาง, และอื่นๆ โดย FRP TANK มีลักษณะดังนี้:

 1. รูปทรง: FRP TANK สามารถผลิตได้ตามความต้องการของแต่ละการใช้งาน เช่น ทรงกระบอก, ทรงกลม, ทรงสี่เหลี่ยม, หรือทรงอื่นๆ โดยการเลือกทรงของ FRP TANK จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อกำหนดของโครงการนั้นๆ
 2. มาตรฐาน: มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและผลิต FRP TANK สามารถแตกต่างกันไปตามระบบและข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม แต่บางมาตรฐานที่นิยมใช้สำหรับ FRP TANK ได้แก่ ASME RTP-1 (สำหรับท่อและถัง FRP), ASTM D4097 (สำหรับถัง FRP ขนาดใหญ่), และ BS 4994 (สำหรับถังเหลี่ยม)

FRP TANK หมายถึง “Fiber Reinforced Plastic Tank” ซึ่งเป็นถังที่ผลิตด้วยวัสดุพลาสติกที่เสริมด้วยเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อสารเคมี สามารถพบ FRP TANK ในการใช้งานในหลายๆ สถานที่ เช่น โรงงานเคมี, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานบำบัดน้ำเสีย, หรือโรงงานบำบัดน้ำประปา เพื่อเก็บหรือเก็บของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ, สารเคมี, น้ำยาง, และอื่นๆ โดย FRP TANK มีลักษณะดังนี้:

 1. รูปทรง: FRP TANK สามารถผลิตได้ตามความต้องการของแต่ละการใช้งาน เช่น ทรงกระบอก, ทรงกลม, ทรงสี่เหลี่ยม, หรือทรงอื่นๆ โดยการเลือกทรงของ FRP TANK จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อกำหนดของโครงการนั้นๆ
 2. มาตรฐาน: มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและผลิต FRP TANK สามารถแตกต่างกันไปตามระบบและข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม แต่บางมาตรฐานที่นิยมใช้สำหรับ FRP TANK ได้แก่ ASME RTP-1 (สำหรับท่อและถัง FRP), ASTM D4097 (สำหรับถัง FRP ขนาดใหญ่), และ BS 4994 (สำหรับถังเหลี่ยม)

ข้อดีของ FRP TANK

  • ความทนทานต่อสารเคมี: FRP TANK มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง.
  • ความแข็งแรง: การเสริมด้วยเส้นใยแก้วทำให้ FRP TANK มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทก.
  • น้ำหนักเบา: FRP TANK มีน้ำหนักเบากว่าถังที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส หรือเหล็กกล้า ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง.
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: FRP TANK มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมกลางทะเลได้ดี.
  • การบำรุงรักษาง่าย: การดูแลรักษา FRP TANK ไม่ซับซ้อนมากและไม่ต้องการการทาสีเป็นประจำเหมือนกับถังเหล็ก.

 

         บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรามีตั้งแต่ทีมออกแบบ ผลิต และติดตั้งโดยในการผลิตนั้นเราขึ้นรูปด้วยวิธีการ Filament Winding ที่ให้ความแข็งแรงมากกว่าการขึ้นรูปถังโดยวิธีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 1 คิว จนถึง 500 คิว และสามารถตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ออกแบบด้วยมาตรฐาน ASME RTP-1 โดยมุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดและประสบการณ์ในวงการมากกว่า 12 ปี ทีมวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบถังไฟเบอร์กลาสทุกชนิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการของคุณได้

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและผลิต จนถึงการติดตั้ง โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพ เพื่อให้ถังของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

เรายึดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ครอบคลุมและความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าของเราและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

ข้อดีของ FRP TANK

  • ความทนทานต่อสารเคมี: FRP TANK มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง.
  • ความแข็งแรง: การเสริมด้วยเส้นใยแก้วทำให้ FRP TANK มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทก.
  • น้ำหนักเบา: FRP TANK มีน้ำหนักเบากว่าถังที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส หรือเหล็กกล้า ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง.
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: FRP TANK มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมกลางทะเลได้ดี.
  • การบำรุงรักษาง่าย: การดูแลรักษา FRP TANK ไม่ซับซ้อนมากและไม่ต้องการการทาสีเป็นประจำเหมือนกับถังเหล็ก.

 

         บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรามีตั้งแต่ทีมออกแบบ ผลิต และติดตั้งโดยในการผลิตนั้นเราขึ้นรูปด้วยวิธีการ Filament Winding ที่ให้ความแข็งแรงมากกว่าการขึ้นรูปถังโดยวิธีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 1 คิว จนถึง 500 คิว และสามารถตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ออกแบบด้วยมาตรฐาน ASME RTP-1 โดยมุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดและประสบการณ์ในวงการมากกว่า 12 ปี ทีมวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบถังไฟเบอร์กลาสทุกชนิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการของคุณได้

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและผลิต จนถึงการติดตั้ง โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพ เพื่อให้ถังของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

เรายึดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ครอบคลุมและความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าของเราและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของ FRP TANK

  • ความทนทานต่อสารเคมี: FRP TANK มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง.
  • ความแข็งแรง: การเสริมด้วยเส้นใยแก้วทำให้ FRP TANK มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทก.
  • น้ำหนักเบา: FRP TANK มีน้ำหนักเบากว่าถังที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส หรือเหล็กกล้า ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง.
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: FRP TANK มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมกลางทะเลได้ดี.
  • การบำรุงรักษาง่าย: การดูแลรักษา FRP TANK ไม่ซับซ้อนมากและไม่ต้องการการทาสีเป็นประจำเหมือนกับถังเหล็ก.

 

         บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรามีตั้งแต่ทีมออกแบบ ผลิต และติดตั้งโดยในการผลิตนั้นเราขึ้นรูปด้วยวิธีการ Filament Winding ที่ให้ความแข็งแรงมากกว่าการขึ้นรูปถังโดยวิธีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 1 คิว จนถึง 500 คิว และสามารถตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ออกแบบด้วยมาตรฐาน ASME RTP-1 โดยมุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดและประสบการณ์ในวงการมากกว่า 12 ปี ทีมวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบถังไฟเบอร์กลาสทุกชนิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการของคุณได้

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและผลิต จนถึงการติดตั้ง โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพ เพื่อให้ถังของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

เรายึดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ครอบคลุมและความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าของเราและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS