FRP GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กลาส

FRP GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กลาส

FRP GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กลาส

FRP Grating หมายถึง “Fiber Reinforced Plastic Grating” หรือตะแกรงทำจากพลาสติกที่เสริมด้วยใยแก้วที่เป็นวัสดุเสริม โดยมักนิยมใช้ในโรงงานและสถานที่ที่มีความต้องการในพื้นผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อความเป็นกระแสไฟฟ้า, สารเคมี, ความร้อน, ความชื้น, และกัดกร่อน ด้วยลักษณะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนี้ มีข้อดีดังนี้:

 1. ความแข็งแรง: FRP Grating มีความแข็งแรงสูง และมีความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงกดมาก ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวของวัสดุหนักหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่.
 2. ทนทานต่อสารเคมี: FRP Grating เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี ไม่ถูกกัดกร่อนหรือเสื่อมละลายเมื่อมีการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการใช้สารเคมีต่างๆ.
 3. ทนทานต่อความร้อนและไฟฟ้า: FRP Grating มีความทนทานต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานที่มีการเผาไหม้หรือความร้อนสูง โดยไม่เกิดการสัมผัสไฟฟ้า.
 4. เวลาการบำรุงรักษาน้อย: ไม่ต้องทาสีหรือทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
 5. เบาน้ำ: FRP Grating มีน้ำหนักที่เบากว่าวัสดุอื่น ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและลดการซับน้ำ.

 

         บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจเป็นผู้จำหน่ายชั้นนำของ FRP Grating ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลา 12 ปี และเป็นคู่ค้ากับบริษัทชั้นนำในประเทศอีกมากมาย สินค้ามีพร้อมในสต็อกเสมอ สามารถจัดส่งทันที และเรายังมีบริการตัดและติดตั้งทั้งหมดให้ครบวงจร เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและเราควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบ ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา.

FRP Grating หมายถึง “Fiber Reinforced Plastic Grating” หรือตะแกรงทำจากพลาสติกที่เสริมด้วยใยแก้วที่เป็นวัสดุเสริม โดยมักนิยมใช้ในโรงงานและสถานที่ที่มีความต้องการในพื้นผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อความเป็นกระแสไฟฟ้า, สารเคมี, ความร้อน, ความชื้น, และกัดกร่อน ด้วยลักษณะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนี้ มีข้อดีดังนี้:

 1. ความแข็งแรง: FRP Grating มีความแข็งแรงสูง และมีความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงกดมาก ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวของวัสดุหนักหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่.
 2. ทนทานต่อสารเคมี: FRP Grating เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี ไม่ถูกกัดกร่อนหรือเสื่อมละลายเมื่อมีการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการใช้สารเคมีต่างๆ.
 3. ทนทานต่อความร้อนและไฟฟ้า: FRP Grating มีความทนทานต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานที่มีการเผาไหม้หรือความร้อนสูง โดยไม่เกิดการสัมผัสไฟฟ้า.
 4. เวลาการบำรุงรักษาน้อย: ไม่ต้องทาสีหรือทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
 5. เบาน้ำ: FRP Grating มีน้ำหนักที่เบากว่าวัสดุอื่น ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและลดการซับน้ำ.

 

         บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจเป็นผู้จำหน่ายชั้นนำของ FRP Grating ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลา 12 ปี และเป็นคู่ค้ากับบริษัทชั้นนำในประเทศอีกมากมาย สินค้ามีพร้อมในสต็อกเสมอ สามารถจัดส่งทันที และเรายังมีบริการตัดและติดตั้งทั้งหมดให้ครบวงจร เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและเราควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบ ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา.

FRP Grating หมายถึง “Fiber Reinforced Plastic Grating” หรือตะแกรงทำจากพลาสติกที่เสริมด้วยใยแก้วที่เป็นวัสดุเสริม โดยมักนิยมใช้ในโรงงานและสถานที่ที่มีความต้องการในพื้นผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อความเป็นกระแสไฟฟ้า, สารเคมี, ความร้อน, ความชื้น, และกัดกร่อน ด้วยลักษณะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนี้ มีข้อดีดังนี้:

 1. ความแข็งแรง: FRP Grating มีความแข็งแรงสูง และมีความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงกดมาก ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวของวัสดุหนักหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่.
 2. ทนทานต่อสารเคมี: FRP Grating เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี ไม่ถูกกัดกร่อนหรือเสื่อมละลายเมื่อมีการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการใช้สารเคมีต่างๆ.
 3. ทนทานต่อความร้อนและไฟฟ้า: FRP Grating มีความทนทานต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานที่มีการเผาไหม้หรือความร้อนสูง โดยไม่เกิดการสัมผัสไฟฟ้า.
 4. เวลาการบำรุงรักษาน้อย: ไม่ต้องทาสีหรือทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
 5. เบาน้ำ: FRP Grating มีน้ำหนักที่เบากว่าวัสดุอื่น ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและลดการซับน้ำ.

 

         บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจเป็นผู้จำหน่ายชั้นนำของ FRP Grating ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลา 12 ปี และเป็นคู่ค้ากับบริษัทชั้นนำในประเทศอีกมากมาย สินค้ามีพร้อมในสต็อกเสมอ สามารถจัดส่งทันที และเรายังมีบริการตัดและติดตั้งทั้งหมดให้ครบวงจร เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและเราควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบ ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา.

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS