FRP LINING เคลือบไฟเบอร์กลาส

 

FRP LINING เคลือบไฟเบอร์กลาส

 

FRP LINING เคลือบไฟเบอร์กลาส

 

        การเคลือบไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Lining เป็นการนำวัสดุไฟเบอร์กลาสมาเคลือบลงบนวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก และแสตนเลส  เป็นต้น เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆ และยืดอายุงานของวัสดุที่จะทำการเคลือบ ซึ่งไฟเบอร์กลาสสามารถเคลือบผิววัสดุได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส คอนกรีต 

ขอดีของการเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส

 • ความแข็งแรงและทนทาน: ไฟเบอร์กลาสมีความแข็งทนทานสูงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
 • น้ำหนักเบา: ไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กหรืออะลูมิเนียม
 • ทนการกัดกร่อน : ไฟเบอร์กลาสสามารถทนเคมีได้หลากหลาย
 • ไม่เป็นสนิม และมีนำ้หนักเบา

          การจะเคลือบไฟเบอร์กลาสให้ยึดติด คงทนยาวนานได้นั้นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ในงานเคลือบไฟเบอร์กลาสที่มากกว่า 15 ปี เราสามารถเลือกวัสดุและเลือกการเตรียมผิววัตถุให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการเคลือบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

        การเคลือบไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Lining เป็นการนำวัสดุไฟเบอร์กลาสมาเคลือบลงบนวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก และแสตนเลส  เป็นต้น เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆ และยืดอายุงานของวัสดุที่จะทำการเคลือบ ซึ่งไฟเบอร์กลาสสามารถเคลือบผิววัสดุได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส คอนกรีต 

ขอดีของการเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส

 • ความแข็งแรงและทนทาน: ไฟเบอร์กลาสมีความแข็งทนทานสูงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
 • น้ำหนักเบา: ไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กหรืออะลูมิเนียม
 • ทนการกัดกร่อน : ไฟเบอร์กลาสสามารถทนเคมีได้หลากหลาย
 • ไม่เป็นสนิม และมีนำ้หนักเบา

          การจะเคลือบไฟเบอร์กลาสให้ยึดติด คงทนยาวนานได้นั้นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ในงานเคลือบไฟเบอร์กลาสที่มากกว่า 15 ปี เราสามารถเลือกวัสดุและเลือกการเตรียมผิววัตถุให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการเคลือบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

        การเคลือบไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Lining เป็นการนำวัสดุไฟเบอร์กลาสมาเคลือบลงบนวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็ก และแสตนเลส  เป็นต้น เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆ และยืดอายุงานของวัสดุที่จะทำการเคลือบ ซึ่งไฟเบอร์กลาสสามารถเคลือบผิววัสดุได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส คอนกรีต 

ขอดีของการเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส

 • ความแข็งแรงและทนทาน: ไฟเบอร์กลาสมีความแข็งทนทานสูงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
 • น้ำหนักเบา: ไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กหรืออะลูมิเนียม
 • ทนการกัดกร่อน : ไฟเบอร์กลาสสามารถทนเคมีได้หลากหลาย
 • ไม่เป็นสนิม และมีนำ้หนักเบา

          การจะเคลือบไฟเบอร์กลาสให้ยึดติด คงทนยาวนานได้นั้นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ในงานเคลือบไฟเบอร์กลาสที่มากกว่า 15 ปี เราสามารถเลือกวัสดุและเลือกการเตรียมผิววัตถุให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการเคลือบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

OUR REFERENCE

PLANT  :  Waste water 

LINING FOR  :  ถังเหล็ก 

AREA  :  50 Sq.m. 

PLANT  :  Waste water 

LINING FOR  :  บ่อคอนกรีต

AREA  :  1000 Sq.m. 

PLANT  :  FOOD (OIL) 

LINING FOR  :  ถังเหล็ก 

AREA  :  3000 Sq.m. 

PLANT  :  FOOD  

LINING FOR  :  ถังเหล็ก 

AREA  :  800 Sq.m. 

PLANT  :  Waste water 

LINING FOR  :  ถังเหล็ก 

AREA  :  1200 Sq.m. 

PLANT  :  Waste water 

LINING FOR  :  คอนกรีต

AREA  :  550 Sq.m. 

PLANT  :  Waste water 

LINING FOR  :  บ่อคอนกรีต 

AREA  :  400 Sq.m. 

PLANT  :  CHEMICAL 

LINING FOR  :  Concrete 

AREA  :  30 Sq.m. 

PLANT  :  CHEMICAL 

LINING FOR  :  ถังเหล็ก 

AREA  :  400 Sq.m. 

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS