ล้างระบบสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)

บริการหลังการขายจาก TCS Service Team สำหรับสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media )

เราตระหนักถึงความสำคัญของการบริการหลังการขาย เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber ) ของลูกค้า TCS Service Team นำเสนอบริการเฉพาะทางเพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบของลูกค้า ดังนี้

 • บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาครอบคลุมตั้งแต่หัวสเปรย์ ( Spray Nozzle ) จนถึงลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ภายในระบบบำบัดอากาศ ( Wet scrubber ) ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญและเอาใจใส่รายละเอียด
 • พร้อมให้บริการเปลี่ยนลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ชุดใหม่เพื่อการบำบัดที่มีประสิทธิภาพและยาวนานกว่า
 • การประเมินและการซ่อมแซมที่ละเอียด ไม่เพียงแค่ทำความสะอาด, แต่ TCS Team ยังตรวจสอบ, ซ่อมแซม, และปรับปรุงระบบการทำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตรวจวัดและปรับปรุงอัตราแรงลมก่อนและหลังการบำรุงรักษา โดยเราวัดและปรับอัตราแรงลมเพื่อมั่นใจว่าระบบการดักจับอนุภาคก๊าซเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • TCS Team มีการอบรมทำงานในที่อับอากาศ และมีเครื่องตรวจวัดครบคัน อาทิเช่น Gas detector, สามขาช่วยชีวิต (Tripod), เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เป็นต้น

ล้างระบบสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)

บริการหลังการขายจาก TCS Service Team สำหรับสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media )

เราตระหนักถึงความสำคัญของการบริการหลังการขาย เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber ) ของลูกค้า TCS Service Team นำเสนอบริการเฉพาะทางเพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบของลูกค้า ดังนี้

 • บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาครอบคลุมตั้งแต่หัวสเปรย์ ( Spray Nozzle ) จนถึงลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ภายในระบบบำบัดอากาศ ( Wet scrubber ) ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญและเอาใจใส่รายละเอียด
 • พร้อมให้บริการเปลี่ยนลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ชุดใหม่เพื่อการบำบัดที่มีประสิทธิภาพและยาวนานกว่า
 • การประเมินและการซ่อมแซมที่ละเอียด ไม่เพียงแค่ทำความสะอาด, แต่ TCS Team ยังตรวจสอบ, ซ่อมแซม, และปรับปรุงระบบการทำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตรวจวัดและปรับปรุงอัตราแรงลมก่อนและหลังการบำรุงรักษา โดยเราวัดและปรับอัตราแรงลมเพื่อมั่นใจว่าระบบการดักจับอนุภาคก๊าซเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • TCS Team มีการอบรมทำงานในที่อับอากาศ และมีเครื่องตรวจวัดครบคัน อาทิเช่น Gas detector, สามขาช่วยชีวิต (Tripod), เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เป็นต้น

ACTIVATED CARBON AIR TREATMENT ระบบบำบัดอากาศโดยใช้ถ่านกัมมันต์

ระบบบำบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Air Treatment System) เป็นระบบที่ใช้ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เพื่อลดมลพิษและสารกลิ่นที่มีในอากาศ โดยระบบนี้เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการกำจัดกลิ่นที่เกิดจาก สายอินทรีย์ระเหยง่าย VOC(Volatile Organic – Compound)  ไม่ว่าจะเป็น Stylene, Toluene, Xylene หรือกลิ่นที่เกิดจากการพ่นสี รวมถึง ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เพื่อสร้างอากาศที่สะอาดและมีคุณภาพดีขึ้น ดังนี้:

 1. งานอุตสาหกรรม: ระบบบำบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์นี้มักถูกใช้ในโรงงานและโรงงานผลิตเพื่อควบคุมความมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีสารอันตรายตกค้างในอากาศ เช่น การกำจัดกลิ่นอันตราย และการลดสารพิษที่มีในอากาศเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงานนั้น ๆ
 2. งานสิ่งแวดล้อม: ระบบนี้มักถูกนำมาใช้ในการบำบัดอากาศเพื่อลดการปล่อยกลิ่นน้ำยางหรือกลิ่นอันตรายจากสถานที่ที่มีการบริหารจัดการขยะหรือสารเคมีอันตราย เช่น การบำบัดอากาศในโรงเผาขยะและโรงงานขนถ่ายน้ำยาง

ล้างระบบสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)

บริการหลังการขายจาก TCS Service Team สำหรับสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media )

เราตระหนักถึงความสำคัญของการบริการหลังการขาย เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber ) ของลูกค้า TCS Service Team นำเสนอบริการเฉพาะทางเพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบของลูกค้า ดังนี้

 • บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาครอบคลุมตั้งแต่หัวสเปรย์ ( Spray Nozzle ) จนถึงลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ภายในระบบบำบัดอากาศ ( Wet scrubber ) ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญและเอาใจใส่รายละเอียด
 • พร้อมให้บริการเปลี่ยนลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ชุดใหม่เพื่อการบำบัดที่มีประสิทธิภาพและยาวนานกว่า
 • การประเมินและการซ่อมแซมที่ละเอียด ไม่เพียงแค่ทำความสะอาด, แต่ TCS Team ยังตรวจสอบ, ซ่อมแซม, และปรับปรุงระบบการทำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตรวจวัดและปรับปรุงอัตราแรงลมก่อนและหลังการบำรุงรักษา โดยเราวัดและปรับอัตราแรงลมเพื่อมั่นใจว่าระบบการดักจับอนุภาคก๊าซเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • TCS Team มีการอบรมทำงานในที่อับอากาศ และมีเครื่องตรวจวัดครบคัน อาทิเช่น Gas detector, สามขาช่วยชีวิต (Tripod), เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เป็นต้น

ACTIVATED CARBON AIR TREATMENT ระบบบำบัดอากาศโดยใช้ถ่านกัมมันต์

ระบบบำบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Air Treatment System) เป็นระบบที่ใช้ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เพื่อลดมลพิษและสารกลิ่นที่มีในอากาศ โดยระบบนี้เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการกำจัดกลิ่นที่เกิดจาก สายอินทรีย์ระเหยง่าย VOC(Volatile Organic – Compound)  ไม่ว่าจะเป็น Stylene, Toluene, Xylene หรือกลิ่นที่เกิดจากการพ่นสี รวมถึง ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เพื่อสร้างอากาศที่สะอาดและมีคุณภาพดีขึ้น ดังนี้:

 1. งานอุตสาหกรรม: ระบบบำบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์นี้มักถูกใช้ในโรงงานและโรงงานผลิตเพื่อควบคุมความมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีสารอันตรายตกค้างในอากาศ เช่น การกำจัดกลิ่นอันตราย และการลดสารพิษที่มีในอากาศเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงานนั้น ๆ
 2. งานสิ่งแวดล้อม: ระบบนี้มักถูกนำมาใช้ในการบำบัดอากาศเพื่อลดการปล่อยกลิ่นน้ำยางหรือกลิ่นอันตรายจากสถานที่ที่มีการบริหารจัดการขยะหรือสารเคมีอันตราย เช่น การบำบัดอากาศในโรงเผาขยะและโรงงานขนถ่ายน้ำยาง
ล้างระบบสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)

บริการหลังการขายจาก TCS Service Team สำหรับสครับเบอร์ (Wet scrubber) และแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media )

เราตระหนักถึงความสำคัญของการบริการหลังการขาย เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber ) ของลูกค้า TCS Service Team นำเสนอบริการเฉพาะทางเพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบของลูกค้า ดังนี้

 • บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาครอบคลุมตั้งแต่หัวสเปรย์ ( Spray Nozzle ) จนถึงลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ภายในระบบบำบัดอากาศ ( Wet scrubber ) ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญและเอาใจใส่รายละเอียด
 • พร้อมให้บริการเปลี่ยนลูกแพ็คกิ้งมีเดีย ( Packing Media ) ชุดใหม่เพื่อการบำบัดที่มีประสิทธิภาพและยาวนานกว่า
 • การประเมินและการซ่อมแซมที่ละเอียด ไม่เพียงแค่ทำความสะอาด, แต่ TCS Team ยังตรวจสอบ, ซ่อมแซม, และปรับปรุงระบบการทำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตรวจวัดและปรับปรุงอัตราแรงลมก่อนและหลังการบำรุงรักษา โดยเราวัดและปรับอัตราแรงลมเพื่อมั่นใจว่าระบบการดักจับอนุภาคก๊าซเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • TCS Team มีการอบรมทำงานในที่อับอากาศ และมีเครื่องตรวจวัดครบคัน อาทิเช่น Gas detector, สามขาช่วยชีวิต (Tripod), เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เป็นต้น

OUR CLIENTS

OUR CLIENT

OUR CLIENTS